Jdi na obsah Jdi na menu
 


Channeling

Channeling je způsob dorozumívání, jež je v naší civilizaci velmi málo známý. Je to moudrý způsob předávání informací. Channeling může být jednou z cest, kterou jdeme od povrchního přístupu k životu a jiných starostí do života kvalitnějšího, aniž je to násilná změna k povšimnutí. Channelingem u nás tvoříme většinu programů osobního rozvoje, kterému je třeba v každém lidském životě dopřát dostatek pozornosti. Je třeba zrychlit duchovní vývoj, který je uměle zpomalován materializmem a pasivitou.

Channeling znamená spojení s duchovní sférou života. Je to vlastně taková rozšířená telepatická komunikace s vyššími duchovními silami, tj. nadvědomím (intuicí), vyššími duchy či božským Zdrojem.  

channeling.jpgChannelingem se dají pochopit vesmírné zákony i konkrétní události. Channelingem je mimo jiné napsána kniha Neala Donalda Walsche Hovory s Bohem. Channeling dosáhne na veškeré informace – ať už je to o někom, něčem, čase. Je to vlastně cesta do vesmírné knihovny, ve které je zaznamenáno vše – veškeré učení, vynálezy, informace o každém okamžiku života každého člověka,…

Proto jsou naše kurzy tak jedinečné, účinné a zázračné – tvořeny metodou channelingu už nemohou být víc moudré, ozdravné a účinné. Žádný člověk není moudřejší než vesmír sám.

Channeling může být i málo známou psychoterapeutickou metodou, která s pomocí božských sil odkrývá a rozmotává problém ega vrstvu po vrstvě. Po očistě temnými nocemi duše, jež obsahují zpovědi, regrese a progrese, pokračuje mystickými operacemi, kde božské síly oživují latentní schopnosti vnímání.

Channeling není víra či ideologie, ani druh exotické zábavy. Nejvyšší autoritou je nadvědomí. Mystický channeling je samostatnou a svébytnou technikou a má blízko k prorokům a esoterickým zasvěcencům. Tento druh channelingu a má stejné cíle a podobné božské síly i cesty jako křesťanská mystika. Křesťané v něm mohou pracovat s reálně existujícími božskými silami Krista, muslimové se skutečným Alláhem; i pro ostatní příznivce je channeling optimální duchovní výukou či terapií nebo harmonizací….

Hlavním kritériem výběrem do výcviku je maximální otevřenost k božskému, odvaha, pravdivost a duchovní vyspělost. Překážkou je malá ochota zkoumat vlastní disharmonie, změnit stereotypy myšlení i jednání a přijmout nové, vyšší vlastnosti. Zasvěcenci dělají problémy zejména odkryté a zesílené problémy osobnosti, silná únava, zkoušky a pokušení. I disharmonická myšlenka je překážkou a sklon, jež ji vyvolal, musí být očištěn. Stejné potíže však popisují mystikové východu a zejména západu.