Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čakry a nemoci

10. 5. 2008

Obrazek

Čakry jsou neviditelná centra energie. Při správném fungování čaker máme zdravé tělo i mysl. Jsou to vlastně takové neviditelné trychtýře, které škodlivou energii odvádějí ven z těla a starají se o přísun čisté energie. Čaker v těle je hodně, ale my se dnes budeme zabývat šesti ze sedmi hlavních čaker. První dvě čakry patří do existenciální roviny „země“, druhé dvě do existenciální roviny „člověk“, a poslední dvě do existenicální roviny „nebe“.

 

 

 

   První čakra – kořenová

Obrazek

Nachází se na tzv. hrázi, to je místo mezi naším konečníkem a pohlavními orgány. Tato čakra směřuje směrem dolů.

V kořenovém centru se projevuje vůle k životu: je to pramen síly pro boj
o přežití a pro sexualitu s její rolí při zachování rodu. Bez fungující kořenové čakry se žádná živá bytost nemůže harmonicky vyvíjet. Ostatní energetická centra nemohou její funkci převzít. Dodává sílu, která je v ostatních centrech nutná pro kontakt s okolím a pro jeho harmonické využití k vývoji osobnosti. Bez této síly nejde nic. Bez vůle k životu a k přežití, která přichází ke slovům také zde, rovněž ne.

Psychické projevy zablokované energie v kořenové čakře: extrémní pacifismus („nikdy bych nikoho nemohl zabít!“); strach ze života („na tento svět nemůže žádný rozumný člověk přivést děti!“); přehnaná agresivita („postavte ty hajzly ke zdi!“); potíže s pořádkem a s časem („nevím, proč pořád chodím pozdě!“), netrpělivost („proč jen ten idiot nejede!“); závislost („bez něj/ní/ nemohu žít!“).

Tělesné projevy bloků v kořenové čakře často jsou: bolesti zubů, páteře; bolesti, které negativně ovlivňují schopnost regenerace; nemoci a bolesti mezi tlustým střevem a konečníkem.

Charakteristická věta pro porušenou kořenovou čakru: „Nestojí oběma nohama na zemi.“

 Druhá čakra – sexuální

Obrazek

Najdeme ji v centru podbřišku, asi dva prsty pod pupíkem. Ústí směrem dopředu a dozadu.

Sexuální centrum ovládá naši schopnost dotýkat se světa a přijímat jeho doteky. Podle hermetického zákona „jak uvnitř, tak vně“ k tomu patří rovněž schopnost vnímat sebe sama. Bez této schopnosti není žádná erotika, žádný uspokojivý, radostný, sexuální život. A také žádná skutečná radost ze života. Koordinace výrazu těla (tělesnost!), schopnost prožívat jakýkoliv smyslový prožitek (kultura, umění), všechny tyto nádherné zkušenosti
a zážitky se mohou projevit v plné kráse pouze tehdy, když naše sexuální čakra pulsuje a pracuje bez bloků.

Psychické projevy bloků v sexuální čakře: strach z blízkosti („jen se mě nedotkni!“); odpor k tělesnosti („sexualita je něco pro zvířata, lidé jsou zrozeni k něčemu vyššímu!“, tento odpor se může projevovat jako potřeba neustále se mýt /patří do obsedantně kompulsivních poruch/, přehnanou touhou po čistotě, atd,…); zdůrazňování rozumu („k čemu potřebuji city, za ty se nic nekoupím!“); přeceňování okamžitých pocitů („přemýšlení nevede k ničemu, dělám všechno jen tak z voleje!“); porucha rytmu („netancuji rád, neumím to!“; „proč jenom mám pořád tyhle menstruční bolesti?“, „nejraději pracuji v noci!“); izolovanost („manželství nebo partnerství není nic pro mě!“); frigidita, impotence, chybějící orgasmus („žádný sex nepotřebuji, nevím, co na tom kdo má, je to bláhovost!“); strach z pádu („nikdy bych neskočil z třímetrového můstku!“). Kdo své okolí nevnímá nebo je považuje za nepřítele, nemůže se před ním ani chránit a ze strachu dělá mrtvého brouka.

Tělesné projevy zablokované sexuální čakry: onemocnění související s tělesnými tekutinami (krev, lymfa, sliny, žluč), nemoce související s orgány zpracovávajícími tělesné tekutiny (ledviny, močový měchýř, lymfatické žlázy). V řadě případů se dá pozorovat zvýšený sklon k infekcím.

Charekteristickou větou pro porušenou sexuální čakru je: „Nemá žádnou radost ze života!“

Pokud nejsou tyto dvě čakry roviny „země“ otevřeny ve všech svých aspektech, pokud nejsou láskyplně přijímány a beze zbytku zakoušeny ve všech svých funkcích, nemohou se ani ostatní čakry naplno otevřít, fungují pouze omezeně.

 Třetí - čakra sluneční pleteně

Obrazek

Nachází se v oblasti našeho žaludku a směřuje vodorovně vpřed i vzad.

Čakra sluneční pleteně, neboli čakra osobnosti, je centrem síly. Snažení našeho já, tedy prosazování vlastní osobnosti, vychází ze solar plexu.
V čakře sluneční pleteně se projevuje vůle k individualitě. Její heslo zní: "Chci, tedy jsem." Funkční poruchy této čakry se mohou projevovat silnými mocenskými nároky, dogmatismem, strachem ze zániku ("Mohl bych ztratit svou individualitu a pak bych byl vlastně mrtvý, jednoduše bych tu už nebyl."), závistí, hamižností a strachem o majetek.

Čakra sluneční pleteně je pro naši cestu k Bohu navýsost důležitá, neboť od ní vedou kroky k vyrovnání karmy. Zde sídlí rovněž naše osobní svoboda
i naše pocity viny: tedy jak naše potenciálně neomezená schopnost se rozvíjet, tak i meze, které si sami ukládáme. Pouze když se rozpustí naše obavy, úzkosti a pocity viny, jakož i z nich vyplývající mocenské nároky, můžeme dopřát i ostatním jejich svobodný vývoj, můžeme je milovat
a přijímat takové, jací jsou. Cesta k otevření srdce tedy vede přes solar plexus.

Psychické projevy zablokovaného centra solar plexu: mocenské nároky ("můj muž", "moje žena", "moje dítě", "moje peníze"); chtivost ("Život se vůbec nevyplatí, když nemohu pořád víc a víc vydělávat, když nemám milenku a každý rok jiné auto!"); nakupovací vášeň ("Potřebuju nutně nové šaty!"); strach před ztrátou sociálního postavení ("Co jen udělám, když mi můj šéf dá výpověď?", "Co když tu zkoušku neudělám?", "Co když nebudu mít uklizeno, až přijdou známí na návštěvu?"); závist ("Ten chlap má zase nové auto!").

Tělesné projevy zablokované sluneční pleteně: bolesti žaludku, záněty dvanácterníku, dysfunkce slinivky břišní, nemocná játra a žlučník, porušená sekrece žaludečních šťáv, dysfunkce slinných žláz ("Úplně mi vyschly sliny!")

Při hypofunkci čakry sluneční pleteně se člověk svým chováním i zjevem podobá příslovečné "šedé myši".

Při hyperfunkci je člověk oproti tomu typický despota nebo rodinný tyran.

Charakteristickou větou pro narušenou čakru solar plexu je: "Drží se světa jako klíště."

Čtvrtá - srdeční čakra

Obrazek

Tato čakra je v místě našeho srdce, také směřuje vodorovně vpřed i vzad.

Srdeční čakra je centrem vztahovosti v rovině regulující naše osobní
i sociální intence a schopnosti. Z této čakry vycházejí schopnosti a ochota přijímat nejen naše vlatní já, nýbrž i já ostatních bytostí.

Když je srdeční čakra v pořádku, umožňuje nám přijímat svět, nás samotné
i ostatní lidi takové, jací jsou. Vytváří-li se v čakře solar plexu osobnost, pak srdeční čakra je místem, kde se tento náš výtvor, osobnost, přijímá
a učí milovat se vším všudy, s chybami i přednostmi.

Nejlepším výrazem tohoto úkolu je přikázání: "Miluj bližního svého jako sebe sama." Když se neakceptuji takový, jaký jsem, nýbrž žiji neustále se sebou ve sváru jenom proto, že nejsem takový, jaký bych chtěl být, ani nevypadám jako Marily Monroe či Clark Gable, ani neumín tak nádherně zpívat jako Placido Domingo, či Tanita Tikaram, tak nemohu být ani ve vztahu k bližním uvolněný a laskavý. Místo toho jim budu vyčítat, že mě opět zklamali, že mi kazí všechnu radost, že jsou "hnusní kapitalisti" nebo "lůza". Nebudu-li ovšem své předsudky a hodnocení brát úplně vážně, tak uvidím, jaké jedinečné schopnosti se ve mně i v ostatních skrývají. Budu-li navíc tyto schopnosti považovat za užitečné a prospěšné, budu je
i s radostí přijímat.

Psychické projevy zablokované srdeční čakry: kladení podmínek v lásce ("když neuděláš co chci, tak tě nemohu mít rád!"); utiskující láska ("...vždyť chci pro tebe jen to nejlepší!"); přehanná obětavost ("lidé jsou na světě, aby druhým pomáhali.", "kam bychom přišli, kdyby každý myslel jenom na sebe!"); egoismus a využívání druhých ("to smím já, ty ne!", "musíš tu být pro mě!").

Harmonické rozvinutí srdečního centra je úzce spjato se srdeční energií. Když je vyvinuta moje schopnost milovat, když sám sebe přijímám, neudolám ostatní svou vyjadřovací schopností, nýbrž se zapoujím do harmonického chóru života.

Tělesné projevy zablokované srdeční čakry: bolesti v krajině srdeční, dysfunkce štítné žlázy, nemocné plíce, dále pak poruchy krevního oběhu, křeče, rakovina a AIDS.

Při hypofunkci srdeční čakry má člověk v závislosti na tom, jaký typ je, sklon být bezohledný vůči sobě nebo vůči druhým.

Při hyperfunkci přehání toleranci a to až k sebeobětování.

Chareakteristickou větou pro narušenou srdeční čakru je: "Já - on - ona - ono - musí ...."

 Pátá - krční čakra

Obrazek

Jak název vypovídá, najdeme ji v oblasti krku. Směřuje vodorovně vpřed
i vzad.

Reprezentuje nebeskou či božskou úroveň. Krční centrum ovládá naše sebevyjadřování, určuje tedy držení těla, mimiku a gesta. Jeho dysfunkce se může projevovat demagogií a tyranstvím. Se svými oběma póly "výraz mé osobnosti v jednotě s vesmírem" (zpěv alikvotních tónů, duchovní hudba)
a "výrazem divoké, vyhraněné, z celistvosti světa vydělené individuality" (heavy metal, demagogie, černá magie) je pátá čakra průsečíkem vnitřního a vnějšího světa. Odráží náš vnitřní svět a tím zajišťuje i okolí, do kterého se zrovna hodíme, a to jak v materiálním, tak v sociálním smyslu. Každé vnitřní "chybné držení" se dá rozpoznat na vnějším držení těla a na jeho vzhledu.

Motto krční čakry zní: "Ukáži, co ve mně vězí." Řecký hrdina Orfeus, který uměl svým zpěvem přimět k pláči dokonce i kameny a stromy, měl zcela jistě dobře fungující krční čakru, nabitou energií. Nabitou, ovšem
v negativním smyslu, ji měl ale i Hitler. Svým stakatovitým,
v demagogických sentencích přeskakujícím hlasem, hypnotizoval a ovládl miliony lidí.

Fyzické projevy zablokované krční čakry: chrapot (Nemohu tak dlouho mluvit, vždycky pak chraptím.").Tento chrapot ukazuje na stažení svalů, může být zároveň i výrazem strachu před tím, že se zesměšním. Když si člověk myslí, že se nedokáže správně a přiměřeně vyjadřovat, tak začne svoje vyjadřování nějakým způsobem omezovat. I bolest v krku může být projevem strachu. To, co se za tímto strachem skrývá, se dá zjistit podle napětí v jiných částech těla. Veškeré křečové ztuhnnutí v těle získává svou formu koneckonců prostřednictvím krční čakry. Svou příčinu v ní však nemá! Krční centrum pouze hmatatelně formuluje blokády existující v jiných čkaráích. Kromě toho se podle polohy hlasu, podle toho, zda přeskakuje, či zda obsahuje hluboké frekvence, podle jeho pružnosti, síly a výdrže, bloky dají spolehlivě diagnostikovat. Dále se pomocí krčního centra dá pozitivně působit především na ztuhnutí v oblasti pánve a v lýtkách. Strnulý krk mě možná přivede na otázku, proč bych teď nejdraději viděl pouze "rovně". Bloky v krčním centru se projevují dále ještě poruchou růstu, neboť krční čakra má úzký vztah ke štítné žláze, která růst řídí.

Existuje tu i spojení s čakrou solar plexu. Jestli tam spočívá polarita napětí mezi mocenskými nároky a odmiítáním moci, způsobuje polarita v krční čakře buď přehnaně nebo nedostatečně vyvinutou schopnost působit na ostatní.

Při hypofunkci krční čakry (stejně jako při hypofunkci sluneční pleteně) vypadá člověk jako ona příslovečná "šedá myš" a je možná dokonce žertem označován za zaostalého. Má problémy s komunikací, dost možná koktá, často se přeříkává a má patologický odpor k veškerému "předvádění". Má hlavu spíš skloněnou, bradu u ohryzku.

Při herpyrfunkci tu máme typického despotu. Často chraptí, mluví nezřídka řezavým, vysokým hlasem. Může se z něj vyklubat malý (nebo velký) demagog, diskutuje kvůli diskutování, rád se hádá, chtěl by svět předělat podle svých představ a nabízí pro to celou řadu důvodů. Hlavu drží nahoru, "má nos v oblacích".

Charakteristická věta pro porušenou krční čakru: "Nikdy nenajde ten správný tón."

 Šestá - čelní čakra (třetí oko)

Obrazek

Nachází se uprostřed čela, směřuje vodorovně vpřed i vzad.

Stejně jako krční čakra reprezentuje nebeskou či božskou úroveň.

Tato čakra je sídlem naší intuice. Intuice se často zaměňuje s citem. Přitom se dá intuice lehce rozlišit: všechno před čím pociťuji odpor, co se mi hnusí nebo mám strach, a všechno, co bych chtěl bezpodmnínečně mít, čeho se mi žádá - je cit. Neutrální zbytek mezi tím je intuice. Pokud člověk chce rozvinout svou intuici, musí se nejprve naučit rozumět svým pocitům, aby byl schopen vnímání, které se často vyskytují pohromadě (intuice v člověku vyvolává určité pocity), skutečně rozlišovat.

Čelní centrum se také označuje jako "třetí oko. S dobře fungující čelní čakrou se mohou lidé stát dokonce jasnozřiví, vidět auru apod.

Samozřejmě tato schopnost sama o sobě nevypovídá ještě nic o tom, jak jsou vyvinutá další energetická centra. Jasnozřivým se může člověk stát
i pomocí "cesty moci", která umožňuje pouze omezené a dočasné fungování mimosmyslových schopností, způsobené výhradně systematickým přepínáním mozkového censtra. to dřív nebo později "vyhoří" a sen
o skvělých nadpřirozených schopnostech je ten tam. Zbývá pak jen narušený krevní oběh.

Skryté síly dřímají v každém člověku, v jeho čakrách. Jejich probuzení probíhá obvykle harmonicky v souladu s lidskou schopností akceptovat skutečnost takovou, jaká je, a žít životem lásky. Takový přirozený vývoj ovšem není nutným předpokladem pro tzv. nadpřirozené síly. Každý "silák" je může u sebe při troše trpělivosti a sebedisciplíny rozvinout. Svatým
a duchovním učitelem se tím nestane. (Proto si dobře všímej, kdo se váže "na nějakého gurua".)

Čelní čakra se může setkat s celou řadou bloků. Pozitivní a negativnií formy se tu těsně dotýkají. "Třetí oko" má člověku ukázat jeho zcela individuální cestu džunglí života. Většinou se to děje známou metodou pokusů a omylů: nejprve uklouzneš na slupce od banánu, spadneš na zadek a pak přemýšlíš, jak by se dalo příště nehodě zabránit. Cesta a bloudění se někdy od sebe nedají oddělit, neboť každý se musí s tím, co se má naučit, vypořádat svým vlastním způsobem.

Psychické bloky čelního centra: bezcílný, labilní život ("Nevím, proč vlastně žiji."); odcizení od práce ("Je mi jedno, co dělám, hlavně, že za to jsou peníze."); strach z duchů, zjevení, fantomů, atd. (způsobený hyperfunkcí). Jelikož v čelní čakře sídlí i naše racionální poznávací schopnosti, jakožto součást vesmírného poznání, může při nadměrné analytické zátěži docházet k bolestem hlavy, které mohou být vyvolány přetížením této čakry. Bloky se vyznačují i vytrvalou nezaměstaností, neustálý stěhováním, častým střídání partnerů, snahou být neustále oblečen podle poslední módy, uctíváním idolů, fanatismem, apod.

Fyzické projevy bloků v čelní čakře: špatné barevné vidění, krátkozrakost, dalekozrakost. (Dle vidění můžeme usuzovat na stav energií daného člověka.) Špatná funkce jinak zdravých a silných orgánů.

Při hypofunkci čelní čakry má člověk dle svého typu sklon se stát "tupým dělákem" (ne ve smyslu příslušnosti k nějaké sociální třídě!) - láhev piva
a televize, žádné koníčky, žádné názory, žádné zájmy.

Při hyperfunkci má "vize" ("blouznivý prorok"), chce varovat lidstvo před hrozící katastrofou, vidí duchy, má strach, aniž by věděl z čeho (při současně zablokované sexuální čkaře).

Harmonická funkce šesté čakry naproti tomu způsobuje přísun energie
z kořenové čakry (znamení, že člověk svou cestu našel).

Je tedy třeba mít u stavu vyčerpanosti, zemdlenosti, špatné regenerační schopnosti atd., tyto vztahy neustále na mysli.

Charakteristická věta pro porušenou čelní čakru zní: "Nemůže najít svou cestu."

 Harmonizace čaker

Obrazek

Každý z nás má v sobě uložené samoléčebné schopnosti. Jako prevenci či pomoc čakrám v nerovnováze zde uvádím, jak můžete na své čakry působit. Nejlepší poloha je vleže na zádech na rovné podložce. Každou pozici držíme minimálně pět minut. Působit můžeme třemi způsoby:

1. Cílené působení - přikládáme obě dlaně na jednotlivé čakry. Začínáme čelní čakrou, pokračujeme vždy na čakru níže uloženou, až se dostaneme ke kořenové čakře, takže jsme vlastně udělali šest pozic.

2. Vyrovnání čaker - 1) levá ruka na čelní čakře, pravá na kořenové

2) levá ruka na krční čakře, pravá na sexuální

3) levá ruka na srdeční čakře, pravá na solar plexu

3. Propojení čaker se srdeční čakrou - levá ruka spočívá celou dobu působení na srdeční čakře, pravou ruku přikládáme vždy na pět minut na čakry zbývající, počínaje šestou a konče první čakrou.

 

Kromě úvodu a harmonizace čaker jsem v popisu jednotlivých čaker čerpala z knížky
o čakrách, bohužel si již nepamatuji z které, tak se omlouvám autorovi. Pokusim se to  zjistit
a doplnit:-)